Vystavovatelé pro obor "1.8.4. - Výzkum a vývoj"

Hala 1 - A 16
STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY
Hala 5 - A 10
BAZÉNY, SAUNY & SPA
Hala 1 - C 2
STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY